IDCZ Register


Wstaw identyfikator elementu ochronnego, numer charakterystyczny obiektu (VIN, IMEI, numer seryjny ...) lub słowo charakterystyczne dla obiektu.